Camper Service Portugal

Privacybeleid

Privacybeleid Camper Service Portugal

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Camper Service Portugal verwerkt van zijn klanten.

Als u een afspraak maakt bij Camper Service Portugal, of ook om een andere reden persoonsgegevens aan Camper Service Portugal verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u dan ook om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Camper Service Portugal | R. da Geralda 3 | 3420-192 Pinheiro de Coja | Portugal. Email: info@camperserviceportugal.com | Telefoonnummer: +351 925 825 978  Website: https://camperserviceportugal.com

2. Welke gegevens verwerkt Camper Service Portugal en voor welk doel

2.1    In het kader van uw opdracht verwerken wij de volgende persoonsgegevens :

  • voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
  • adresgegevens eventueel postadres
  • telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)
  • Paspoort gegevens of fiscale gegevens

2.2    Camper Service Portugal verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

  1. Uw naam, adres, telefoonnummer en ook e-mailadres gebruiken wij voor het registreren van de opdracht en ook de correctie administratieve afhandeling hiervan
  2. Naam, adresgegevens en ook telefoonnummer gebruiken wij voor het versturen van        uitnodigingen en ook voor informatie over diensten en activiteiten van Camper Service Portugal;
  3. Uw naam, adresgegevens en ook paspoort/fiscale gegevens gebruiken wij voor een correcte afhandeling met de Portugese autoriteit zijnde de Finanças, de belastingdienst. De gegevens worden zolang bewaard als de Portugese wetgeving dit vereist.
  4. Naam en ook bankrekeningnummer gebruiken wij om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3    Uw naam, emailadres en ook uw telefoonnummer gebruiken wij tot uiterlijk één jaar na afloop van de opdracht om u te vragen naar uw ervaringen met Camper Service Portugal en ook om u te informeren over de ontwikkelingen van Camper Service Portugal.

3. Bewaartermijnen

Camper Service Portugal verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot maximaal één jaar na afloop van de opdracht of zolang de Portugese wetgeving dit vereist aangaande het bewaren van administratie gegevens voor de belastingdienst. Aansluitend  vernietigen wij de persoonsgegevens.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1   Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Camper Service Portugal passende technische en ook organisatorische maatregelen getroffen.

4.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Camper Service Portugal geen gebruik van diensten van derden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1   Via de administratie van Camper Service Portugal kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Camper Service Portugal zal uw verzoek in behandeling nemen. Wij informeren u binnen een maand na ontvangst hierover.

5.2   Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3   Indien u klachten heeft over de wijze waarop Camper Service Portugal uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u ook hierover per email contact opnemen: info@camperserviceportugal.com en vragen naar het klachtenboek.

5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie info@camperserviceportugal.com

5.5. Komt u er onderling met ons ook niet uit dan kunt u contact opnemen met Livro de reclamaçoes, het Portugese overheidsorgaan voor consumenten klachten

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid ondergaat wijzigingen. De wijzigingen maken wij via de website bekend. Wij adviseren u dan ook om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

20 maart 2020

 7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website gebruiken wij cookies. In deze verklaring leggen we eerst uit wat cookies zijn. Daarna gaan we ook in op welke cookies wij gebruiken en ook waarom.

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat een website (in dit geval https://camperserviceportugal.com) mee stuurt. Welke de browser vervolgens op de harde schijf van uw computer plaatst. Er staat dan ook een cookie op de harde schijf. Wanneer u de volgende keer weer de website bezoekt stuurt de cookie de opgeslagen informatie terug naar deze website.

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. Google analyseert de informatie die zij krijgt uit de cookie. Zij anonimiseren vervolgens ook deze informatie zo goed mogelijk. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Ook voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Het is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Camper Service Portugal gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

8. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt soms gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

9. Social Media Kanalen

Camper Service Portugal maakt gebruik van een social mediakanaal, namelijk: Facebook. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Camper Service Portugal gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

Kijk hier voor onze uitgebreide algemene cookiebeleid Privacybeleid Camper Service Portugal

 

Opgemaakt 20 maart 2020