Camper Service Portugal

Disclaimer

Disclaimer voor https://camperserviceportugal.com/

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://camperserviceportugal.com/, zoals deze beschikbaar is gesteld door Camperservice Portugal. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Camperservice Portugal is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Camperservice Portugal.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Camperservice Portugal te mogen claimen of te veronderstellen.

Camperservice Portugal streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Voor onze producten en diensten hanteren wij een garantiebeleid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Camperservice Portugal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Overnachten bij Camperservice Portugal

Er kan bij Camperservice Portugal overnacht worden waarbij men gebruik kan maken van de aanwezige camper parkeerplaatsen. Er zijn sanitaire voorzieningen aanwezig voor de gasten. Overnachten is vollledig voor eigen verantwoordelijkheid.

Camperservice Portugal is niet verantwoordelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen ten gevolge van overnachten en/of ander verblijf. Camperservice Portugal is alleen verantwoordelijk voor geleden schade welke tijdens een reparatie veroorzaakt wordt aan de ter reparatie aangeboden camper.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://camperserviceportugal.com/ op deze pagina.